Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Om Centrum för personcentrerad vård - GPCC

Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset har en stark tradition av klinisk forskning. GPCC är ett forskningscentrum inom patientnära forskning, där forskare från nästan alla fakulteter vid Göteborgs universitet är representerade.

GPCC invigdes 2010 med stöd från regeringens strategiska forskningssatsning (SFO)  inom området vårdforskning, med övergripande mål att stödja och genomföra forskning av hög kvalitet inom personcentrerad vård. Forskningen syftar till att skaffa kunskap om hur långvarig sjukdom upplevs och hanteras av den enskilde, samt att implementera och utvärdera personcentrerad vård.

Forskning, utbildning och innovation för en vård i världsklass

GPCC integrerar den så kallade kunskapstriangeln, dvs. forskning, utbildning och innovation, och omsätter kunskap om den personcentrerade vården i sammanlänkade aktiviteter på dessa arenor.

Runt 100 nationella och internationella forskare från olika discipliner har knutits samman för att skapa ett nationellt ”center of excellence” inom personcentrerad vård vid långvariga sjukdomstillstånd. Vid centrumet arbetar bl.a. vårdvetare, pedagoger, medicinare, hälsoekonomer, organisationsforskare, lingvister, jurister och kulturvetare med att göra forskning i världsklass.

Att sprida vår kunskap, bla. genom att ta fram utbildningar är ett av våra uppdrag. Våren 2012 startade vi en pilotstudie för det program som vi nu kan erbjuda vård- och omsorgsgivare.

Utöver den kliniska forskningen, finns aspekten innovation/nyttiggörande med redan från början. På så sätt säkerställs att forskningen kan tillämpas i praktisk verksamhet med slutmålet att bidra till en evidensbaserad, hållbar förändring i vården.

Unik forskning och positiva forskningsresultat

Forskningen  vid GPCC har rönt stor uppmärksamhet. Personcentrerad vård har visat sig vara effektiv vård, den anpassar vården till varje enskild patient och är kostnadseffektiv.

• I en studie fick patienter med kronisk hjärtsvikt vars tillstånd nyligen försämrats personcentrerad vård under hela sin sjukhusvistelse. För dem minskade vårdtidens längd med en tredjedel, utan att kompromissa med vårdkvaliteten eller vårdupplevelse, samtidigt som patienternas vardagliga resurser bibehölls eller förbättrades jämfört med den traditionella vården [1].

• Ett annat exempel på vad som kan åstadkommas med personcentrerad vård visar en studie med äldre patienter som råkat ut för höftledsfraktur. Genom ett personcentrerat teamarbete på vårdavdelningen kunde följande resultat rapporteras:

• en signifikant förbättrad smärtlindring jämfört med kontrollgruppen [2].
• en signifikant minskning av trycksår eller annan medicinsk komplikation jämfört med traditionell vård [3].
• en 50% reduktion i antal vårddagar jämfört med den traditionella vården [3].
• en 40% reduktion i vårdkostnader jämfört med den traditionella vården [4].

• Genom GPCC-baserad forskning lär vi oss även att bättre förstå sambandet mellan tecken, dvs. vad som kan ses/mätas av andra och symtom, dvs. hur vi mår/känner oss själva. T.ex. vid IBS (”Irritable Bowel Syndrome”) finns tecken, som störd tarmfunktion, som kan observeras och mätas på olika sätt av vårdpersonal, men även symtom, som t.ex. uppblåsthet, alltså hur patienten upplever det. Intensiv forskning pågår här med färska resultat som visar på svårigheterna att koppla dessa tecken och symtom. [5].

Referenser:
1. Ekman I, Wolf A, Olsson LE, Taft C, Dudas K, Schaufelberger M, Swedberg K: Effects of person-centered care in patients with chronic heart failure: the PCC-HF study. Eur Heart J 2011, 32:2395–2404.
2. L-E Olsson: Effects of nursing interventions within an integrated care pathway for. 2007, 58(2):116. Journal of Advanced Nursing
3. Olsson LE, Karlsson J, Ekman I: The integrated care pathway reduced the number of hospital days by half: a prospective comparative study of patients with acute hip
fracture.J Orthop Surg Res 2006, 1:3.
4. Olsson LE, Hansson E, Ekman I, Karlsson J: A costeffectiveness study of a patient-centered integrated care pathway. Journal of Advanced Nursing 2009, 65(8):1626-1635.
5. Tornblom H, Van Oudenhove L, Sadik R, Abrahamsson H, Tack J, Simren M: Colonic Transit Time and IBS Symptoms: What's the Link? The American journal of gastroenterology 2012.

Kontaktinformation

Jeanette Tenggren Durkan, Samordnare kommunikation och administration

Box 457 , 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Arvid Wallgrens backe (Hus 1)

Telefon:
031-786 6929 ; mobil 0766-18 6929

Sidansvarig: Jeanette Tenggren Durkan|Sidan uppdaterades: 2016-05-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?