Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Schizofreni

- Behandlingsföljsamhet, stigma och kognition hos personer med schizofreni (COAST)

Forskningsledare: Margda Waern

Detta projekt är avslutat. För mer information om resultat, vänligen kontakta forskningsledaren. Se även doktorsavhandling av Cecilia Brain: Cognition, Adherence and Stigma in Schizophrenia: The COAST study. GU 2015. ISN 978-91-628-9084-1.

Bakgrund

Ökad negativa risker vid bristande läkemedelsföljsamhet
Schizofreni är en långvarig psykossjukdom där farmakologisk behandling utgör en hörnsten. Personer med schizofreni följer ofta inte ordinerad läkemedelsbehandling. Bristande adherens (läkemedelsföljsamhet) är ett stort kliniskt problem vid schizofreni och kan leda till nedsatt funktionsnivå, risk för psykosåterfall, aggressivt beteende och självmord.

Syfte

Attityder kring läkemedel
Projektets huvudsyfte är att studera adherens hos personer med schizofreni, med särskilt fokus på betydelsen av läkemedelsattityder, kognition och stigma. Även anhörigas attityder och erfarenheter av stigma kommer att kartläggas.

Koppling till livskvalitet
Ett annat syfte är att identifiera faktorer av betydelse för viktuppgång vid behandling med antipsykosmedel. Vidare kommer vi att studera associationer mellan symtom, psykosocial funktion och livskvalitet hos personer med schizofreni.

Metoder

Kliniska intervjuer
Vi planerar att under ett års tid följa 120 personer med diagnosen schizofreni och som behandlas inom psykos öppenvården tillhörande Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Studiedeltagarna ska medicinera med antipsykosläkemedel i tablettform förskrivet av ordinarie läkare, dvs. sedvanlig behandling. Deltagarna kommer att undersökas med kliniska intervjuer och tester för att undersöka kognition, upplevelser av stigma och attityder till läkemedel.

Kontroll hur läkemedel tas
Elektroniska läkemedelsburkar används för att registrera hur patienterna tar ordinerat läkemedel, och läkemedelskoncentration kommer att bestämmas via blodprov.

Studera korrelation med hungerreglerande hormon
Eftersom obesitas är en välkänd biverkan av antipsykosläkemedel kommer även prov att tas för analys av den hungerreglerande peptiden ghrelin. Vi kommer att studera huruvida rubbningar av detta hormon kan vara korrelerade till läkemedelstyp, BMI och kognitiv funktion.

Enkät till närstående
Även patienternas närstående kommer, med modifierade enkäter, att tillfrågas om stigma samt attityder till läkemedel, likväl som om hur de påverkas av sin närståendes psykossjukdom.

Förväntade resultat

Öka förståelse och personcentrerad behandling
Resultat från studien kommer att bidra till ökad förståelse för adherensproblematiken och i förlängningen leda till ett mer individcentrerat behandlingsupplägg för personer som diagnostiserats med schizofreni.
 

*COAST står för COgnition, Adherence/Attitudes och Schizophrenia/Stigma.

Projektet är nu avslutat, läs mer i publikationerna:

 

Cecilia Brains doktorsavhandling:

Cognition, Adherence and Stigma in Schizophrenia: The COAST study. GU 2015. ISN 978-91-628-9084-1.

Övriga artiklar:

Allerby K, Sameby S, Brain C, Joas E, Quinlan P, Sjöström N, Burns T, Waern M. Associated stigma and burden in relatives to persons with schizophrenia: Results from the COAST study. Psychiatric Services. 2015 Oct;66(10):1020-6.

Brain C, Allerby K, Sameby S, Joas E, Quinlan P, Lindström E, Burns T, Waern M. Stigma, discrimination and medication adherence in schizophrenia. Results from the Swedish COAST study. Psych Res. 2014. 220; 811-17.

Corker E, Marksteiner J, Jakovljevic M, Jarema M, Prelipceanu D, Mohr P, Brain C, Karamustafalioglu O, Waern M, Sartorius N, Thornicroft G, and the FEDORA study group. Experience of stigma and discrimination reported by people with first episode schizophrenia or depression across Europe: the FEDORA project. Int J Soc Psychiatry. 2014. Oct 8.

Brain C, Sameby B, Allerby K, Lindström E, Eberhard J, Burns T, Waern M. Twelve months of electronic monitoring (MEMS®) in the Swedish COAST-study: A comparison of methods for the measurement of adherence in schizophrenia.
Eur Neuropsychopharmacol. 2014 Feb;24(2):215-22.

Brain C, Allerby K, Sameby B, Quinlan P, Joas E, Karilampi U, Lindström E, Eberhard J, Burns T, Waern M. Drug attitude and other predictors of medication adherence in schizophrenia: 12 months of electronic monitoring (MEMS®) in the Swedish COAST-study.
Eur Neuropsychopharmacol. 2013 Dec;23(12):1754-62.
 


 

Projektkoordinator och vetenskaplig ledare

 • Margda Waern, universitetslektor /öl, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Psykoskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Övriga medlemmar i projektgruppen

 • Cecilia Brain, vårdenhetsöverläkare, “Nå ut teamet”, doktorand, COAST
   
 • Katarina Allerby, leg. ssk., “Nå ut teamet”, forskningssjuksköterska
   
 • Birgitta Sameby, leg. ssk., “ Nå ut teamet,” forskningssjuksköterska
   
 • Patrick Quinlan, assistent, Psykiatri Psykos
   
 • Ulla Karilampi, leg psykolog, PhD, Psykiatri Psykos
   
 • Nils Sjöström, leg. ssk., PhD, Institutionen för vård och hälsa
   
 • Tom Burns, gästprofessor, Psykiatri Psykos /Inst för neurovetenskap och fysiologi

 

Sidansvarig: Jeanette Tenggren Durkan|Sidan uppdaterades: 2018-11-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?