Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Nyttiggörande

Nyttiggörande är en integrerad del av GPCCs verksamhet. Att driva övergången till en personcentrerad vård i praktiken förutsätter att forskning tas längre än isolerade studier och publikationer, och att resultat omsätts i faktisk verksamhet. Detta är en mer komplex uppgift än vad som effektivt kan utföras av en enskild forskargrupp eller samhällsaktör, och GPCC tar därför ett aktivt ansvar för att främja nyttiggörande.

Forskningen som utförs vid GPCC är ofta praktiknära, behovskopplad, och inte sällan genomförd i den dagliga kliniska arbetsmiljön. Det finns därmed potential att omsätta forskningsresultaten i nya vårdmetoder, organisationsformer, verktyg och andra moment i vårdprocessen. Det finns också potential att möjliggöra ett hållbart bibehållande av det personcentrerade arbetssättet även efter forskningsinsatsen, om de rätta incitamenten, processerna, och stödfunktionerna kommer på plats. Detta sker dock inte av sig självt, så GPCCs nyttiggörandeinsatser avser att brygga gapet mellan den tidsavgränsade forskningsinsatsen och den långsiktiga övergången till arbetssätt som bygger på ett partnerskap mellan patient, personal, och samhälle.

Nyttiggörandeinsatserna inom GPCC utförs på flera nivåer. Inom forskningsprojekten uppmuntras och stöttas en medvetenhet om nyttiggörande redan i design av projekt, och forskare förväntas använda ett tydligt utmaningsdrivet perspektiv, samt reflektera över och främja långsiktig hållbarhet. Ett sätt att möjliggöra detta är genom samarbeten med de aktörer som har bäst förmåga att bära det långsiktiga ansvaret för nyttiggörande: patientorganisationer, vårdorganisationer, och näringsliv. GPCC hjälper forskare att identifiera dessa partners, samt att bygga samarbeten som möjliggör hållbar överföring av resultat. Ytterligare projektstöd kommer även från Forsknings- och Innovationskontoret vid Göteborgs universitet.

Utöver projektstöd satsar GPCC på centrala nyttiggörandeinitiativ, i samarbete med relevanta partners. Ett huvudinitiativ i detta är GPCC Implement, ett samarbetsinitiativ för att driva implementeringsprojekt hos valda vårdgivare. GPCC Implement erbjuder vårdorganisationer utbildning inom den personcentrerade vården och dess grundvalar, träning i det praktiska arbetssättet, och stöd i att anpassa organisationer, arbetsrutiner, och incitament till ett personcentrerat arbetssätt. Andra initiativ inkluderar de personcentrerade referensavdelningar som upprättats vid Sahlgrenska Östra sjukhus, som ett samarbetsprojekt mellan vård, akademi, och näringsliv, och deltagande i industri-initierade utvecklingssamarbeten.

För mer information, kontakta nyttiggörande- och innovationsansvarige: Andrew Telles: andrew.telles@gu.se

Sidansvarig: Jeanette Tenggren Durkan|Sidan uppdaterades: 2017-04-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?