Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Nyttiggörande: GPCC för ut forskningen i praktiken

Bild från workshop om personcentrerad vård

Att driva övergången till en personcentrerad vård i praktiken förutsätter att forskning tas längre än genomförandet av enstaka studier och publikationer, och att resultat omsätts i faktisk verksamhet. Detta är en mer komplex uppgift än vad som effektivt kan utföras av en enskild forskargrupp eller samhällsaktör, och GPCC tar därför som centrum ett aktivt ansvar för att främja nyttiggörande på alla nivåer.

Nyttiggörandestöd i de enskilda GPCC-projekten

GPCCs forsknings- och nyttiggörandeansvariga uppmuntrar och stöttar forskningsansvariga i de enskilda projekten i att ha en medvetenhet om nyttiggörande redan i projektdesignen. GPCC-forskare förväntas också använda ett tydligt utmaningsdrivet perspektiv, samt reflektera över och främja långsiktig hållbarhet för deras studiers resultat.

Ett sätt att möjliggöra detta är genom samarbeten med de aktörer som har bäst förmåga att bära det långsiktiga ansvaret för nyttiggörande, som till exempel patientorganisationer och GPCCs eget personråd för patienter och närstående, vårdgivare och vårdorganisationer, samt näringsliv. GPCC hjälper forskare att identifiera dessa partners, samt att bygga samarbeten som möjliggör hållbar överföring av resultat.

Praktiknära forskning

Forskningen som utförs vid GPCC är ofta praktiknära, behovskopplad, och inte sällan genomförd i en daglig klinisk arbetsmiljö. Detta gör att det är möjligt att omgående omsätta forskningsresultaten i nya vårdmetoder, organisationsformer, verktyg och andra moment i vårdprocessen.

Det gör också att det är möjligt att ha kvar det personcentrerade arbetssättet även efter att forskningsinsatsen har avslutats på till exempel en vårdavdelning, förutsatt att de rätta incitamenten, processerna, och stödfunktionerna kommer på plats. Detta sker dock inte av sig självt, så GPCCs nyttiggörandeinsatser avser att brygga gapet mellan den tidsavgränsade forskningsinsatsen och den långsiktiga övergången till arbetssätt som bygger på ett partnerskap mellan patient, personal, och samhälle.

Bidrar till omställningen mot en personcentrerad vård i Sverige

GPCC har genomfört ett antal nyttiggörandeprojekt som har fört dess forskningsresultat och evidensbaserade metoder ut i Sveriges hälso- och sjukvårdsverksamheter. GPCC Implement genomförde mellan 2013-2017 ett antal utbildningar i enskilda verksamheter. Dessa innehöll personcentrerad vård och dess grunder, träning i det praktiska arbetssättet samt stöd i att anpassa organisationer, arbetsrutiner, och incitament till ett personcentrerat arbetssätt.

GPCC Implement har därmed på ett handfast sätt bidragit till den omställning som nu sker inom svenska hälso- och sjukvård mot en mer personcentrerad vård, där över hälften av Sveriges kommuner, regioner och landsting har tagit beslut och påbörjat arbetet med denna omställning, enligt en kartläggning gjord av SKL år 2018.

PCP4: Testbäddar för personcentrerad vård skalas upp

Ett av de första nyttiggörandeprojekten GPCC genomförde var mindre testbäddar på enskilda avdelningar på Sahlgrenska universitetssjukhuset år 2012. Dessa genomfördes i samverkan mellan akademi, vård och näringsliv.

Nu arbetar GPCC för att bygga mycket större testbäddar, som omfattar hela regioner, större patient- och professionsorganisationer, samt partners inom näringsliv och akademi. I Personcentrerat Patient-Publikt-Privat Partnerskap (PCP4) deltar bland annat de av Sveriges landsting och regioner som har kommit längst i sitt arbete med att implementera personcentrerad vård, Blekinge, Dalarna och Västra Götaland. Projektet leds av professor Håkan Billig.

För mer information

För mer information om nyttiggörand och innovation på GPCC, kontakta Tina Verolin, nyttiggörande- och innovationsansvarig på martina.verolin@gu.se

Länkar till mer information:

GPCCs Personråd för patienter och närstående

Artikel om GPCC Implement (från Akademiliv 2017)

Personcentrerad vård i Sverige, kartläggning från SKL (2018)

Sidansvarig: Jeanette Tenggren Durkan|Sidan uppdaterades: 2019-03-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?